Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Palvelut

HA Safety Group Oy on ympäristö- turvallisuus ja kemikaalialan koulutus- ja konsulttiyritys. Koulutamme ympäristö- turvallisuus ja kemikaaliasioissa sekä autamme teollisuus- ja rakennusalan yrityksiä ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaaliasioissa.

HA Safety Group Oy konsultoi ja antaa asiantuntijapalveluja PK-teollisuuden, kuntien, laitosten, seurakuntien, maatalousyritysten ja eri aloilla toimivien laitosten ympäristön ja turvallisuuden sekä kemikaaliturvallisuuden kehittämiseen ja riskien hallintaan.

Rakennusala

 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Turvallisuusasiakirjan tekeminen
 • Turvallisuuskoordinaattorina toimiminen


Kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt

 • Pelastussuunnitelmien tekeminen
 • Väestönsuojan tarkistukset


Teollisuuslaitokset

 • Työsuojelu- ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön (REACH, EU:n uusi kemikaalilainsäädännön) soveltaminen teollisuuslaitoksessa
 • Riskien arviointi työsuojeluasoissa
 • Riskien arviointi kemikaaliasioissa
 • Riskien arviointi ympäristöasioissa
 • Ympäristölupien- ja ilmoitusten tekeminen ja hakeminen.
 • Ympäristövaikutukset ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
 • Räjähdesuojausasiakirjojen laatiminen
 • Turvallisuus—ja kemikaaliviraston ( TUKESin ) lupien hakeminen ja pelastuslaitosten ilmoitusten tekeminen
 • Kemikaalien luokittelu ja kemikaaliluettelon teko
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen ja niiden kääntäminen suomeksi tai ruotsiksi

Toimintajärjestelmien , EHSQ- ( laatu- ympäristö ja turvallisuusjärjestelmät) pystyttäminen
 • ISO 9001 Laatujärjestelmän pystyttämien
 • ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän pystyttämien
 • OHSAS Työterveys - ja työturvallisuusjärjestelmän pystyttämien

pelastussuunnitelma